Připravil ji kurátor Petr Domanický, jmenuje se Pracovna republiky / Architektura Plzně 1918-1939 a do 24. února příštího roku je k vidění ve výstavní síni „13“ v Pražské ulici v Plzni.

„Nejde jen o to, abychom představili jednotlivé stavby, ať již realizované, či nerealizované, a jejich autory, chtěli jsme předně vyzdvihnout unikátní proces, kterým město tehdy prošlo,“ uvádí Domanický. Upozorňuje například na skutečnost, že vedení města ustanovené po roce 1918 zdědilo centrum obklíčené průmyslovými podniky. Během dvaceti let se mu je podařilo vytlačit na okraj a vybudovalo důstojné centrum velkoměsta. K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace s více než pěti stovkami fotografií.