Pět se jich bude během letošního roku konat na různých místech v Plzni, jedna v Mariánské Týnici. V aukcích bude nabízeno celkem 76 uměleckých děl vytvořených na malířských paletách. Díla zhotovili známí umělci nejen z regionu a i studenti.

Vyvolávací cena palet je pět tisíc korun. Výtěžek aukcí bude věnován na druhou etapu záchrany vzácných varhan z manětínského kostela sv. Barbory. Na každém místě, kde aukce probíhá, se zároveň koná výstava všech palet. Palety budou v Galerii Jiřího Trnky k vidění do 25. února. Svět podle Jakuba už aukce a výstavy Na plzeňské paletě pořádal v roce 2015, z výtěžku byla hrazena první část oprav manětínských varhan.

Více se dozvíte v rozhovoru, který s manželi Roštíkovými přineseme v únorovém vydání měsíčníku Kultura. Vyjde 29. ledna.