S iniciativou provést toto dílo přišel charizmatický sbormistr smíšeného sboru Česká píseň Vojtěch Jouza, pod jehož vedením se členové se všemi intonačními záludnostmi Sukovy mše vyrovnávali. I zde platí, že překonání náročného úkolu má blahodárný vliv na další kvalitativní růst, což se prokázalo hned v následující skladbě.

Na Květnou neděli byla Křečovická mše Josefa Suka uvedena v život za spolupráce Komorního orchestru Vladimíra Sommera a sólistů – Jana Koucká, Jana Piorecká, Tomáš Kořínek a Jakub Hliněnský.

V podání všech interpretů se další program odvíjel na pozadí blížících se Velikonoc. Zaznělo Stabat mater Františka Xavera Thuriho současného hobojisty, dirigenta a skladatele. Charakteristickým znakem tvorby tohoto umělce je hluboký vnitřní průnik do barokního hudebního stylu, v jehož duchu komponuje svá díla s velice poučeným mistrovstvím.

Úroveň interpretace v důstojných chrámových prostorách zcela naplnila očekávání. Skvělý sbor 'a capella, citlivý orchestrální doprovod, kvalitní sólový kvartet (až na zřejmou indispozici sopranistky), to vše přispělo k výraznému úspěchu provedených děl.

Jana Benešová