Výstava představuje tvorbu architekta Vyškovského, jehož papírové modely vycházely padesát let v časopise ABC.