„Jiří Kovařík neodmyslitelně vrostl do kulturního povědomí v Plzni,“ podtrhla Jana Potužáková, předsedkyně Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, která výstavu pořádá. A je třeba současně zdůraznit, že tento nezapomenutelný a nenapodobitelný malíř byl vždy také umělcem celonárodního významu, byť plně doceněným není dodnes. Toto docenění by si zasloužila jeho manželka Vladimíra i syn Štěpán, kteří se výrazně podíleli na přípravě současné výstavy, ale především na ně čeká malířovo dílo.

Velmi známé jsou autorovy obrazy z tzv. Španělského cyklu, ale Galerie Jiřího Trnky nyní představuje výhradně kresby aktů, a to většinou dosud nikdy veřejně neprezentované. I když ani na předlistopadových výstavách nemohl být akt zcela tabu, Kovaříkovy kresby aktů a dvojaktů si svou otevřeností cestu do tehdejších galerií zákonitě uzavíraly. Soubor umělcových kreseb aktů vykazuje podle Tomáše Kůse, autora koncepce výstavy spolu s Miroslavem Haunerem, mnoho společných znaků. „Materiálem je papír, od kreslicí čtvrtky po hedvábný balicí, formátu okolo A3. Perspektiva u aktu bývá často en face, u dvojaktů převážně vysoký nadhled. Orientace často problematická, mnohdy je až nutno analyzovat, jak zobrazený objekt vlastně leží,“ vyjadřuje se Kůs mimo jiné o Kovaříkových aktech. Technikou je převážně měkká tužka, nalezneme retuše i opakující se varianty téhož základního motivu.

„Jiří Kovařík byl mimořádně inteligentní a vzdělaný, velkorysý bohém a zároveň zodpovědný a starostlivý občan, jemuž byla vlastní péče o blaho společnosti a především obce,“ vyjádřil se k nové výstavě plzeňský výtvarník Stanislav Bukovský, jenž stál spolu s Kovaříkem u někdejšího zrodu Spolku za starou Plzeň. „V kresbě byl spontánní, i když leckdy také ve snaze o poctivý výraz pracně a opakovaně hledal, zavrhoval a nalézal. Jeho linka má v sobě cosi hudebního, je jak kresebný záznam milostné poezie, harmonické melodie,“ vyslovil se na adresu jeho aktů.

Větší retrospektivu k malířovým nedožitým osmdesátým narozeninám chystá na příští rok Galerie města Plzně, jak při zahájení nynější výstavy připomněl její ředitel Václav Malina. Letos v září tomu bude již sedmnáct let, kdy byl plzeňský rodák Jiří Kovařík nedaleko svého ateliéru sražen automobilem. Na následky této nehody zemřel, ale vyznavači umění nebyl nikdy ani na okamžik zapomenut.