Marie Lacigová se tento měsíc dožila devadesáti let a její tvorbu připomíná výstava ve třetím patře tohoto seniorského centra.

Marie Lacigová během sedmi desítek let vytvořila rozsáhlé dílo, jemuž dominuje kresba a ilustrace, ale také malba. Svými obrázky doprovodila řadu knih pohádek a pověstí. V 80. letech minulého století si u ní francouzský nakladatel objednal 365 ilustrací k pohádkám na každý den. K jejím velkým grafickým cyklům patří například soubor Plzeňské portály.

Velkou inspirací jí byla i příroda; často malovala rumištní rostliny, louky nebo květenu. Marie Lacigová své dílo prezentovala také na mnoha autorských i kolektivních výstavách.