Kromě dalších artefaktů je na ní vystaveno 43 madon s Ježíškem zapůjčených z domova a z Bavorska a není možné prodloužit její termín. V Masných krámech v Plzni potrvá do 28. března a na deset dní si bude moct veřejnost poprvé od druhé světové války zblízka prohlédnout i originál Plzeňské madony z konce 14. století.

Návštěvníci však musí počítat s přísnějšími provozními a hygienickými podmínkami. Pokladna je uzavřena, vstupenky je možné zakoupit pouze on-line na www.plzenskavstupenka.cz. Návštěvníci musí během prohlídky použít respirátor FFP2, který obdrží u vstupu do výstavní síně. Zachováno zůstává dodržování dezinfekce rukou, rozestupů a menšího počtu osob v síni.

„Celá příprava a realizace výstavy byla mimořádně složitá. Jedná se o odborně i finančně nejnáročnější projekt Západočeské galerie posledních několika let, proto jsme nechtěli veřejnost připravit o možnost tuto výstavu zhlédnout právě v době vánočních svátků. Výstava má jasné duchovní poselství, které je o to naléhavější v současném složitém období,“ vysvětlil snahy galerie o zachování výstavy její ředitel Roman Musil.

VZÁCNÁ DÍLA ZE STŘEDOVĚKU

Výstava obsahuje mimo jiné natolik vzácná středověká umělecká díla, jakými jsou Svatovítská madona, sv. Petr ze Slivice či Svatovítský veraikon. Světový unikát má výstava v počtu madon na jednom místě, jejichž instalace v pravém křídle Masných krámů působí až mysteriózně.

„Zpřístupnění výstavy považuji za výjimečnou událost. Uděláme vše proto, aby byla dodržena přísná hygienická opatření. V případě, že by Západočeská galerie neměla dostatek osobních ochranných pomůcek, jsme připraveni je zapůjčit,“ uvedla Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje.

Zachování přístupu na výstavu přivítal i Marek Ženíšek, náměstek hejtmanky pro kulturu a památkovou péči: „Jsem moc rád, že se opravdu ve velmi krátké době podařilo výjimku pro výstavu, kterou jsme zahajovali před pár dny, zajistit. Oceňuji racionální přístup ministerstva kultury a hlavní hygieničky, výjimka dokládá výjimečnost výstavy a mám radost, že to budou moci ocenit i návštěvníci.“

Plzeňská madona je po staletí nejuctívanějším uměleckým a kultovním dílem v Plzni. Výstava Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh ji představuje v širších náboženských a kulturněhistorických souvislostech jako jeden ze vzorů později vzniklých madon krásného slohu. Plzeňská madona se řadí mezi ty nejstarší. Vznikla již před rokem 1384 v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV.