Západočeská galerie (ZČG) v Plzni má jednu z nejlepších a nejzásadnějších sbírek dvou hlavních představitelů českého moderního umění a českého kubismu – Bohumila Kubišty (1884 – 1918) a Emila Filly (1882 – 1953). Teď její významnou část mohou vidět návštěvníci síně Masné krámy. Až do konce září tam je umístěna výstava s názvem Kubišta – Filla/Plzeňská disputace.

„Vzájemné působení těchto dvou silných osobností vedlo nejprve k eskalaci tvůrčích výbojů. Po roce 1911 však jejich názorová kolize způsobila roztříštění společného generačního úsilí,“ říká autorka výstavy Marie Rakušanová z Ústavu pro dějiny umění Karlovy univerzity v Praze. Při přípravě výstavy měla dvě priority – využít díla, která jsou zastoupena ve sbírkách ZČG, a podívat se na zakladatele moderního umění jinak, než bylo dosud publikováno. „Proto jsem zvolila příběh jejich vzájemných konfrontací a diskuzí, tedy disputací,“ poznamenává autorka. Vysvětluje, že oba umělci byli v tvorbě odlišní. Filla se vyznačoval bravurní malířkostí a lehkostí nahozené malby. Kubišta se před tím, než začal tvořit, věnoval studiu pramenů, zabýval se duchovností i okultismem a jeho díla měla trochu těžkopádnější koncepce.

Na výstavě v Masných krámech je k vidění na 120 děl. Vystavena je i tvorba Fillových a Kubištových následníků, např. Otto Gutfreunda, Jana Zrzavého, Václava Špály, Georga Karse… Zastoupena je malba, kresba, grafika i plastika. Více než polovina vystavených děl pochází ze sbírek ZČG, ostatní byla zapůjčena od tří desítek organizací.