Někteří z lidí, o nichž autorka v knize píše, se zúčastnili včerejšího křtu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Byli mezi nimi například Karel Kasal, Jaroslav Pelikán nebo sedmdesátiletá Jarmila Bočánková. „Státní bezpečnost k nám domů v osmačtyřicátém vnikla na silvestra. Odvlekli rodinu v podstatě v pyžamu,“ vypráví žena, které v té době bylo sedmnáct let. Dvouletou sestru od zbytku rodiny oddělili. „Už jsme ji nikdy neviděli. Když mě po čtyřech letech pustili, pátrala jsem po ní, ale marně,“ vzpomíná Bočánková. Ve vězení se seznámila se svým manželem, který sloužil v nedaleké posádce.