Utvořili jej bývalí vynikající absolventi i současní pedagogové školy, často ve hře na své nástroje přední sólisté. Vesměs jsou zároveň hráči našich nejvýznamnějších orchestrů – České filharmonie či Symfonického orchestru FOK. S nimi usedli v plzeňské Měšťanské besedě ve zcela výjimečném orchestru členové Plzeňské filharmonie a Divadla J. K. Tyla. Toto jedinečné těleso pod taktovkou dirigenta a současně pedagoga konzervatoře Jiřího Štrunce předneslo Smetanovu Vltavu a Dvořákovu symfonii „Z Nového světa“.