Pod názvem Jak šel čas připravil plzeňský sochař malou retrospektivu ke svým červencovým pětaosmdesátinám. Výstavu sochařských portrétů, měděných objektů, plaket, medailí a fotodokumentace mohli navštívit příznivci jeho díla do 20. srpna.

Nejspíš v první řadě zaujaly oko návštěvníka busty – umělcovy maminky, tatínka, Zdeny, přítele Karla Březiny, vědce Jana Janského a herce Jaroslava Heyduka. Zatímco v těchto portrétech je dobře čitelný autorův celoživotní příklon k realismu, objekty z tepané mědi podaly svědectví o jeho věčně mladé invenci a touze poznávat nové. To potvrdily na výstavě i fotografie zachycující jeho účast na sympoziích ve Vejprtech či Berlíně.

Jedna z vitrín představila plaketu s podobiznou herce Eduarda Kohouta a sadu sochařových medailí, fotodokumentace na jednom ze závěsných panelů připomněla další Holakovského plakety pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni – portréty herců Terezie Brzkové nebo Adolfa Kreuzmanna.

Opět především na snímcích, jakoby náhodně vybraných z proudu času, mohl návštěvník poznat charakter sochařovy tvorby. Z mnoha významných realizací nemohli chybět Medvědi pro plzeňskou zoo nebo Hudba pro zdejší společenský dům Peklo. Další pozoruhodná díla stvořil pro Sezimovo Ústí, Kadaň, ale zejména pro západočeská města: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Klatovy, Planou. Další socha medvědů či kohout našli své místo v Nepomuku.

Dlouhodobě sochař spolupracoval s plzeňským malířem Karlem Březinou, v posledních dvou desetiletích mimo jiné také s kamenosochařem Bartolomějem Štěrbou. Do této doby náleží třeba připomenutá busta T. G. Masaryka pro Chabařovice, svatý Antonín Paduánský v Ústí nad Labem či památník mistra Jana Husa pro Tlučnou. „Svým celkovým výtvarným názorem se Břetislav Holakovský v podstatě nezpronevěřil realismu, ale také prošel obdobím hledání, aby v jiném vývinu tvaru a ve funkčním zjednodušení vyjádřil svůj umělecký záměr. Řadí se tak k autorům, kteří jdou svou vlastní cestou, ale zároveň jsou lákáni dalšími tvůrčími možnostmi a cíli,“ vyjádřila se Jana Potužáková, předsedkyně Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, která výstavu uspořádala.