Světově proslulý sólista přednesl ve Velké synagoze v Plzni výběr z Dvořákových houslových skladeb – Romantické kusy, op. 75, Baladu d moll, op. 15, Nocturno H dur, op. 40, a Sonatinu G dur, op. 100. Aplaudující publikum si však vyžádalo četné přídavky, v nichž se náš legendární houslista rovněž přihlásil k rodinné tradici svého děda, skladatele Josefa Suka, a praděda Antonína Dvořáka.

Vyjma houslové úpravy Dvořákovy Humoresky zazněla Ukolébavka Otýlie Dvořákové, původně rovněž komponovaná pro klavír, a Sukova Bagatella. Massenettova meditace z opery Thais a závěrečná Gluckova miniatura učinily tečku za večerem, jenž byl příjemným sledem mistrovsky pojatých nerozměrných skladeb, přinášejících bohatství geniálně zpracovaných melodických nápadů.

Sukova interpretace Dvořákových děl je osobitá. Umělec neulpívá na laciných efektech, je uměřený ve volbě temp, dynamických a agogických nuancí, jeho hra působí jistě a samozřejmě, kantiléna jeho houslí má nezaměnitelný zvuk. Obdiv patří také klavíristce Irině Kondratěnko, která vložila svoji přesnost i citový potenciál do služeb velikánů české hudby. Koncert byl pro Plzeňany jedinečným setkáním s mimořádnou osob– ností hudebního života.