Výstavy uspořádaly tři plzeňské kulturní instituce, jako svůj příspěvek k mezioborovému sympoziu Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století. Sympozium, jež se od čtvrtka do soboty konalo v Západočeském muzeu v Plzni, i výstavy jsou součástí 40. ročníku festivalu Smetanovské dny, jehož hlavní hudební program začne 27. února.

Výstava ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, která trvá do konce dubna, je připravena výlučně z dokumentů, jež má knihovna ve svých fondech. Její autorka Pavlína Doležalová ukazuje, jaké byly oblíbené aktivity, jimž se ve svém volném čase v předminulém století věnovali Plzeňané. A protože se výstava jmenuje Plzeň v pohybu, je zaměřena především na sportovní či výletní aktivity tehdejších Plzeňanů.

Výstava v síni „13“ Západočeské galerie (ZČG) v Plzni zase ukazuje, jak téma volného času ve svých dílech ztvárnili známí umělci 19. století, jako např. Václav Brožík, Jan Preisler nebo Josef Mánes či Alfons Mucha. Výstava končí 10. května. Západočeské muzeum se zaměřilo na Hlahol. Spolek, který v roce 1862 založili muži s německými jmény jako těleso určené výhradně ke zpěvu slovanských písní. Výstava v hlavní budově muzea v Kopeckého sadech končí až 30. srpna a jmenuje se Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. „Plzeň v 60. letech předminulého století žila čilým spolkovým životem. Prim kromě Hlaholu hrál také Sokol a Měšťanská beseda,“ podotýká spoluautor výstavy Tomáš Bernhardt. Členy Hlaholu byli obchodníci, řemeslníci, středoškolští profesoři, ale také např. purkmistři Peták a Pecháček nebo arciděkan Hlavan či spisovatelka Eliška Krásnohorská. „Patřilo k dobrému tónu být v Hlaholu,“ konstatuje Bernhardt. V době největšího rozmachu měl plzeňský Hlahol na dvě stovky zpěváků a spolupracoval s významnými skladateli, např. Antonínem Dvořákem, Leošem Janáčkem či Vítězslavem Novákem. Jeho čestným členem byl i Bedřich Smetana. Hlahol ukončil činnost až v roce 1961. Výstava je připravena téměř výhradně z fondu muzea a je na ní k vidění i klavír, na němž měl v době svého plzeňského pobytu hrát Bedřich Smetana.