Expozice ukazuje proměny Šumavy a Českého lesa, na jejichž počátku stál člověk. Na dvaceti velkoformátových panelech se příběh proměny odvíjí od prvního získávání zlata, pokračuje přes slavnou éru sklářství, události spojené s druhou světovou válkou až po období totalitního hraničního pásma. Pozornost je věnována i zaniklým osadám na Šumavě, v Českém i Bavorském lese.