Po koncertu v blízkém bavorském Flossu se festival vrátí do Plzeňského kraje – a to koncertem v Hartmanicích na Sušicku. Pak bude cyklus pokračovat v Kasejovicích programem naší přední harfenistky Jany Bouškové a vyvrcholí 18. září vystoupením světoznámé houslové legendy Idy Haendel ve Velké synagoze v Plzni.

Tuto neděli 4. září od 16 hodin se v hartmanické synagoze představí vynikající mladá akordeonistka Jarmila Vlachová s houslistou Miroslavem Vilímcem, koncertním mistrem České filharmonie. Program v několika odpovědích přiblížila akordeonistka, která vystudovala v Plzni, jež je dodnes jejím domovem a kde už také sama vyučuje.

Těšíte se do Hartmanic?
Koncert v Hartmanicích mě láká mimo jiné tím, že jsem v tamní překrásné synagoze ještě nehrála. Festival je v tomto roce desetiletý a to je významná příležitost se ohlédnout za léty, která jsem mohla jako interpretka, ale i jako posluchačka s festivalem prožít. A také je to příležitost uvědomit si, že právě spolupráce s houslistou Miroslavem Vilímcem vznikla díky tomuto festivalu. Společně jsme už nastudovali mnoho skladeb a zažili mnohé příjemné chvíle na koncertních pódiích a při setkáních s vnímavým publikem.

Jaký program budete v Hartmanicích hrát?
Náš program bude průřezem od baroka po romantismus. V naší premiéře a mé transkripci zazní známá skladba Ernesta Blocha s názvem Nigun a kromě toho dojde i na soudobou hudbu, která bude zastoupena například v originální kompozici pro akordeon od Franka Angelise. Závažnou barokní skladbou naproti tomu bude Vitaliho Chaconna. Většinu z těchto skladeb, kde je typickým doprovodným nástrojem klavír, opatřuji vlastní transkripcí pro akordeon.

Kromě sólové činnosti také vyučujete. S jak hráčsky vyspělými studenty se v Plzni setkáváte?
Já vyučuji hře na akordeon žáky všech věkových kategorií. Na Základní umělecké škole Terezie Brzkové je to spolupráce s nadanými a milými dětmi, z nichž několik již pokračuje pod mým vedením ve studiu na plzeňské konzervatoři. Tam svůj talent rozvíjejí intenzivněji – a škoda, že zatím nemohou další stupeň dovedností rozvíjet na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, kde je výuka uměleckých oborů z finančních důvodů bohužel pozastavena.

Jak podle vás vnímají hru na akordeon posluchači?
Hra na akordeon je vnímána tak, jakým způsobem a na jaké úrovni je provedena. Všechny žánry, jichž je s tímto nástrojem spojováno několik, mají své posluchače a svoji úroveň. Neodsuzuji žádný z nich, i když já prezentuji akordeon koncertní a interpretuji hudbu tohoto zaměření. Velmi
ráda též provozuji komorní hudbu, která je velmi sdílná a posluchači vřele přijímána. Ta přináší mně i kolegovi Vilímcovi radost a inspiraci.