Kromě toho však návštěvník Západočeského muzea (ZČM) v Plzni uvidí velkoformátové fotky nejrůznějších druhů hmyzu, model termitiště a spoustu informací o tom, jak se jednotlivé druhy hmyzu starají o potomstvo, o zajištění potravy, o stavbu obydlí, o ochranu před nebezpečím.

Nová výstava v hlavní budově ZČM v Kopeckého sadech je putovní. Připravilo ji už v roce 2013 Muzeum Vysočiny Jihlava a od té doby cestuje po republice. V Plzni zůstane do 28. květ-na. „Hmyz je nejrozšířenější skupinou živočichů na Zemi,“ připomíná entomolog ZČM Ivo Těťál. „Jsou známy dva miliony druhů hmyzu a předpokládá se, že stejný počet druhů je zatím vědci nepopsaný,“ dodává entomolog a upozorňuje, že hmyz dokáže vytvářet vysoce organizovaná a strukturovaná společenství.

Odborníci hovoří o tak zvané eusocialitě, jejímiž znaky jsou spolupráce při výchově potomstva, rozdělení na pohlavní, tedy rozmnožující se, a nepohlavní, tedy pracující, jedince, i soužití několika generací.

TERMITI
Velká část výstavy je věnována termitům, kteří obývají Zemi již od druhohor a jsou pravděpodobně nejstarším sociálním hmyzem na světě. I když jsou někdy nazýváni 'bílými mravenci', mají s nimi jen málo společného, více příbuzní jsou švábům. Návštěvník se na výstavě dozví, že jsou organizováni do kast, že královna může termitišti vládnout až padesát let, ale dělníci a vojáci žijí jen několik měsíců, i to, že termiti dokáží pěstovat houby velké jako žampiony.

VOSY
Z druhů, s nimiž se běžně setkáváme na území naší republiky, patří k těm nejorganizovanějším vosy. „Ty vytvářejí vysoce organizovaná společenství čítající až tisíc jedinců,“ připomíná Ivo Těťál a ukazuje na jeden vystavený exponát, jímž je ohromné, zhruba půlmetrové vosí hnízdo nalezené na půdě jedné chaty. „Kdyby ho návštěvník potěžkal, byl by překvapený, jak je lehoučké. Vosy hnízdo staví z celulózy, kterou si vyrábějí tím, že nažvýkají dřevo. A každý rok staví hnízdo nové,“ vysvětluje.

ČMELÁCI
Vosy patří ke skupině blanokřídlých, stejně jako čmeláci. A právě jejich život mohou návštěvníci pozorovat v 'přímém přenosu'. Živí čmeláci stavějí hnízdo okolo královny a během výstavy se líhnou nové kusy. „Návštěvník vlastně může vidět, co se u něj na zahradě nachází pod trávou,“ upozorňuje Romana Němečková, mluvčí muzea, a Ivo Těťál dodává, že čmeláčí hnízda jsou nyní velmi žádaným artiklem: „Ubývá včelstev, a tak čmeláci jsou vyhledávanými opilovači. Jejich chovem se zabývá Výzkumný ústav pícninářský z Troubska u Brna a pro letošní rok už mají vyprodáno,. Čmeláky kupují zahrádkáři i zemědělci.“

PRO DĚTI
Organizátoři pamatovali na to, že na výstavu budou chodit rodiny s dětmi nebo školáci. Školním návštěvám jsou určeny pracovní listy. Děti, které přijdou s dospělými, si mohou, zatím co si jejich rodiče či prarodiče budou číst zajímavosti ze života hmyzu, zkusit v dětském koutku kostým čmeláka, vyzkoušet své vědomosti prostřednictvím zábavného kvízu nebo složit puzzle.

Muzejní noc Nejen výstavu Společenský život hmyzu si těsně před jejím ukončením mohou zájemci o jedné květnové noci prohlédnout zdarma. Možnost projít si výstavy a expozice nabízí Muzejní noc, která se koná v pátek 26. května. Kromě volného vstupu do Západočeského muzea v Plzni se návštěvníci mohou těšit na žánrově pestrá hudební vystoupení, komentované prohlídky muzejní knihovny, ukázky práce oddělení paleobiodiverzity i na stále oblíbenější tvůrčí dílny.