A pochopitelně nemohou slavnostně začínat jinde než v Dolní Lukavici, kde slavný rakouský skladatel Joseph Haydn působil v polovině 18. století jako kapelník hraběte Morzina.

Letošní ročník festivalu svou číslovkou naznačuje, že to bude už plných dvacet let, co byl založen. A je dobře, že po několikaleté přestávce se stal opět hostem také přímo v dolnolukavickém zámku, jenž byl kdysi Haydnovým působištěm. V současnosti je zpět v majetku soukromých vlastníků, kteří se starají o jeho postupnou rekonstrukci. Letos tady 10. září v zámecké kapli vystoupí dva přední čeští instrumentalisté – harfistka Kateřina Englichová s hobojistou Vilémem Veverkou. Oba se představí v Dolní Lukavici už o den dříve na zahajovacím koncertu v kostele, ale nikoli samostatně, nýbrž s Orchestrem Konzervatoře Plzeň pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce.

V úvodní den festivalu – 9. září – navštíví Haydnovy hudební slavnosti ještě kostel svatého Ambrože ve Vícově, v dalších dnech se koncerty rozeznějí v kostelích ve Štěnovicích, Přešticích, Dobřanech, Nezdicích, Blovicích a Řenčích. Z nich koncert 15. září v řenečském kostele svatého Cyrila a Metoděje překročí hranice baroka a klasicismu, když soubor Affetto uvede program nazvaný Pocta Františku Škroupovi. Sopranistka Irena Troupová a hráč na barokní loutnu Miloslav Študent vystoupí 11. září v prostorách zámku v Příchovicích.

Závěrečné dva dny letošních slavností se zabydlí výhradně v klášterních a zámeckých interiérech. Nejprve 16. září v kapitulní síni kláštera v Chotěšově přednese Capella Regia Praha hudbu barokních západních Čech. Poslední den festivalu – 17. září – přinese nejdříve odpolední koncert v zámku ve Spáleném Poříčí, kde zahrají Adam Viktora na harmonium a Petra Matějová na klavír. V podvečer v kapli zámku Lužany vyslechneme v podání Ensemble Inégal skladby Antonína Dvořáka pro podobné nástrojové obsazení – pro harmonium a varhany.