Dílo ze sbírek ZČG bylo uvedeno v rámci pravidelného přednáškového cyklu Jedno dílo/Jeden svět. „Řezba sv. Markéty vznikla v závěru 15. století. Do sbírek naší galerie přešla ve velmi špatném fyzickém stavu,“ upozornila mluvčí ZČG Eva Reitspiesová. „Socha nyní prošla celkovou restaurátorskou obnovou, jejíž náklady přesáhly sto tisíc korun,“ zdůraznila mluvčí. O uměleckém významu řezby a její restaurátorské obnově promluvil Petr Jindra, kurátor ZČG.