Měsíc tam tvořili a nyní, rok poté, vystavují své práce, které vznikly v Břasích, v Galerii města Plzně. Výstava s dvojjazyčným názvem L'été indien/Indiánské léto potrvá ve sklepení městské galerie do 26. srpna.

Eva Roučka, výtvarnice a mijitelka statku v Břasích, žila pětatřicet let ve Francii. „Tehdy jsem tam zvala české umělce, aby ve Francii viděli, že české kultura je zajímavá. Ne každý to ve Francii věděl. Teď se to obrátilo a do Čech zvu mladé umělce z Francie,“ říká Eva Roučka, která na statku v Břasích vybudovala ateliér s velkou pecí na keramiku, grafický lis, fotokomoru, sítotisk… To vše měli francoužští umělci k dispozici. „Neměli jsme žádné zadání, každý pracoval na svém projektu, ať již výtvarném, hudebním nebo filmovém,“ říká Abel Larat, syn Evy Roučky, který se podílel na organizaci sympozia. „Vždy o víkendu jsme ve stodole pořádali výstavu, toho co vzniklo. Účastníci si navzájem prohlíželi své práce a pomáhali si s dalšími nápady. Na francouzských vysokých uměleckých školách jsou zvyklí pracovat společně a prolínat různé žánry i technologie. Vznikají tak multimediální díla,“ uvádí Eva Roučka. „A aby organizátoři sympozia zapojili i místní obyvatele, promítali jsme ve stodole filmy – český a francouzský, na které chodili i lidé z Břas,“ poznamenává Eva Roučka.

V přízemí Galerie města Plzně zase vystavují mladí umělci z Rakouska. Výstava s názvem Na dosah 3/Greifbar nah 3 představuje tvorbu šesti výtvarníků z Lince. Byla připravena ve spolupráci s s Galerií výtvarného umění v Chebu a jejím kurátorem je šéf chebské galerie Marcel Fišer. „Všichni vystavení umělci studovali na linecké Univerzitě umění. jejímž specifikem je důraz na obory spojené s moderními technologiemi,“ uvádí Marcel Fišer. I tato výstava končí 26. srpna.

Jako doprovodný program obou výstav se v neděli 5. srpna od 13 hodin koná výtvarná dílna pro veřejnost a po celou neděli je vstup do galerie zdarma.