Hudebního nastudování se ujal šéfdirigent DJKT Norbert Baxa.

Nová inscenace by kromě pohádkového charakteru díla měla podtrhnout i hloubku Kvapilova libreta, které se nese v duchu uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století, tedy symbolismu, dekadence či impresionismu. „Primární konflikt díla pramení z doteku dvou světů, lidského a nadpřirozeného, na jejichž pomezí Rusalka stojí, avšak do kterých nepatří. Zajímavostí je, že Dvořák zkomponoval Rusalku ve svých 59 letech, Kvapilovi bylo téměř o 30 let méně. Zatímco Dvořák mohl vnímat dílo jako pohádku, Kvapil rozvinul motivy temné, psychologické,“ míní režisér Tomáš Pilař.

V duchu této myšlenky se nese i výtvarná koncepce, jejímž autorem je Aleš Valášek a která je zakotvena do doby Dvořákova dětství. „Diváci se mohou těšit na historické kostýmy, které by měly odpovídat skladatelově představě o pohádce. Dominantou scény jsou dveře symbolizující odchod Ru-salky z dětství do dospělosti,“ prozrazuje Pilař a dodává, že vizuální stránku inscenace dotvářejí projekce Petra Hlouška a výrazné svícení, odkazující k impresionismu. Ruku v ruce s režijním záměrem jde i hudební nastudování. „Oproti běžně akcentované lyričnosti by mělo být živelější a dramatičtější,“ vysvětluje režisér.

V roli Rusalky alternuje sólistka DJKT Ivana Veberová s Luisou Albrechtovou a Lívií Obručník Vénosovou. Prince zpívá Richard Samek v alternaci s Kanaďanem Philippem Castagnerem, Ježibabu Jana Foff Tetourová nebo Alžběta Vomáčková. Roli Vodníka nastudovali Jevhen Šokalo, Pavel Vančura a František Zahradníček. Jako Hajný vystoupí Jan Ježek nebo Jiří Kubík, jako Kuchařka Ivana Šaková nebo Iveta Žižlavská.