To je jeden z mo-mentů výstavy Jan a Kája Saudek, která v muzeu potrvá do 27. listopadu. Jde o reprízu výstavy, již soukromá pražská galerie Goap loni připravila k osmdesátinám slavných dvojčat. Kája Saudek (1935 – 2015) je proslulý kreslíř a tvůrce komiksů, Jan Saudek (1935) zase fotograf.

„Kája nakreslil, jak by fotka mohla vypadat, Jan to pak vyfotil. To ukazuje, jak si oba bratři byli v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století blízcí," připomíná galerista Zdeněk Kočík, z jehož sbírek vystavená díla bratří Saudků pocházejí.

Jiná část výstavy je zase věnovaná Kájovým prvním kresbám, které vytvořil už v padesátých letech minulého století. Jde o unikátní kolekci, na niž se podepsala doba. Papír, na němž jsou Kájovy kresby, je zažloutlý, často potrhaný a pomačkaný. „Kája tyhle obrázky kdysi dávno rozdával po hospodách. Já je zakoupil od jednoho starého pána s podmínkou, že kolekci zachovám a nebudu ji rozprodávat," říká Zdeněk Kočík a Miroslav Houš-ka, kurátor výstavy upozorňuje na to, že v těchto raných kresbách ještě neměl Kája Saudek vypilovaný svůj typický styl, ale půvab jim nechybí.

K dalším Kájovým vystaveným dílům patří fragmenty jeho komiksů a část Kájovy stěny zabírají plátna, na něž jeho dcera Berenika zachytila Kájovy filmové postavy, jako např. byla Jessie (Kdo chce zabít Jessii) nebo Georg Camel (Čtyři vraždy stačí, drahoušku).

Překvapením pro některé návštěvníky může být kolece Janových fotografií. Je totiž kompletně černobílá. „Jan pro výstavu vytvořil novou černobílou kolekci. Mezi těmito černobílými díly jsou i jeho ikonicky známé kolorované fotografie i téměř neznámé snímky, které byly zatím k vidění na několika málo výstavách," uvádí Miroslav Houška. A na konci výstavy na návštěvníky čeká červený závěs s upozorněním, že za něj mohou náhlednout jen ti, kterým už bylo osmnáct let. Za závěsem je schováno několik pornografických kreseb Káji Saudka. „Kreslil si je pro sebe a je zajímavé, že podobné situace nevypadají na fotografiích tak vulgárně jako na kresbě," poznamenává Miroslav Houška.