Výstavu jim zprostředkoval spolek Figurama, jemuž předsedá Boris Jirků, malíř, sochař, grafik i ilustrátor, jenž proslul např. svými ilustracemi ke knihám Marquéze či Bulgakova, a také profesor figurální kresby a malby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Spolek každý rok vyzývá studenty i pedagogy, aby zaslali své práce, na nichž jsou zachyceny figury. Z nich vybírají ty nejzajímavější a takto sestavený výstavní soubor pak putuje po Evropě. Před Plzní byla výstava např. k vidění na zámku ve Valči v Karlovarském kraji nebo v Kozlově v Orlických horách či v polské Poznani. „Náš projekt Figurama trvá už osmnáct let. A se svou kůží na trh chodí nejen studenti, ale i jejich pedagogové,“ říká Jirků.

„Domnívám se, že lidská figura je pro nás výtvarníky to samé, jako jsou pro hudebníky noty. Je v ní nejvíce vizuálních znaků, které jsme schopni vnímat,“ vysvětluje Jirků, proč je zvládnutí kresby figury pro výtvarníka důležité. Dodává, že podle něj by měl umělec jako první stupeň umět nakreslit to, co vidí. Dalším stupněm je umět nakreslit vše, co kdy v životě viděl. „A třetí stupeň je schopnost nakreslit cokoli si výtvarník představí, tedy mít schopnost vytvořit si nové vesmíry,“ vysvětluje Boris Jirků svou teorii toho, kam by měli studenti výtvarného umění směřovat.

Spolek Figurama jim s možností prosadit se se svou uměleckou tvorbou pomáhá třeba tím, že jejich práce vydává v rozsáhlém katalogu. A od loňského roku uděluje také finančně dotované Evropské studentské ceny Egona Schieleho.

Letos zvítězil Martin Schwarz z VŠVU Bratislava, na druhém místě se umístila Michaela Táborská z Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara ZČU v Plzni (in memoriam) a třetí byl Lukasz Grabowski z polské Poznaně.