Je pro vás advent nejhezčím nebo nejupracovanějším obdobím roku?

Nejhezčí a hodně upracované se nemusí úplně vylučovat. Je to čas plný setkávání, tedy hodně hektický. Myslím, že úplně plné pro mě bývají večery s mnoha různými přátelskými setkáními. Protože advent je časem těšení, hodí se pro ně právě večerní hodiny.

Advent začne letos v neděli 1. prosince. Mnoho Plzeňanů ho zahajuje na náměstí Republiky, kde se vždy o první adventní neděli koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Vy tam spolu s plzeňským primátorem Martinem Baxou pronesete slavnostní slovo. Můžete něco ze svého poselství prozradit už nyní našim čtenářům?

Asi budu chtít říci, že je důležité umět se těšit, protože si myslím, že kouzlo adventu je právě v kouzlu těšení na něco krásného a také ve vnímavosti pro to krásné, co teprve přijde. A vlastně i z tohoto důvodu dojde letos k jedné změně na adventních trzích, na níž jsme se domluvili s jejich organizátory. Pravidelní návštěvníci trhů určitě vědí, že je na nich umístěn velký betlém s dřevěnými figurami v životní velikosti. V minulých letech tam byl od začátku trhů, tedy už na konci listopadu, umístěn Ježíšek v jesličkách. Letos se tam objeví až těsně před Vánoci. Do té doby budou jesličky prázdné, protože právě prázdné jesličky jsou hlavním symbolem těšení. V kostelích přeci bývá Ježíšek vložen do jesliček až o Štědré noci.

Na rozsvícení stromečku každý rok přijde až deset tisíc lidí. Jak to prožíváte vy?

Je složité se naladit na lidi, protože na mě míří reflektory a já na posluchače nevidím. Vždy se snažím, aby to nebyla show.

Chci, abych lidem, kteří tam v takovém množství přicházejí se svými starostmi, nabídl nějaký osobní kontakt. To je přeci něco, co pak vytváří atmosféru. A musím říci, že jsem tam vždycky zažil nějakou zvláštní vnímavost, na kterou já proslovem navazuji.

Rozsvícením stromu advent začíná. Diecéze v tomto období např. zve na nedělní ranní mše se zpěvem rorátů v podání Liturgického bratrstva…

Jestli se nám daří se do povědomí lidí uvést právě roráty, tak jsem moc rád. Roráty patří k duchovnímu a hudebnímu bohatství české kultury. Vnímám jako zásadní úkol tuto tradici nejen zachovávat ale i rozvíjet, tak aby se hodila i do dnešního světa. A také míváme o adventních nedělích varhanní půlhodinky.

Jsou v době adventu kostely zaplněné více než v jiném období roku? A jsou mezi návštěvníky i nevěřící?

Jsou hodně zaplněné a chodí tam i lidé, a já bych řekl ne nevěřící, ale hledající. Myslím si, že je to proto, že doba adventní a poté doba vánoční jsou časem, ve kterém je člověk více otevřen a naladěn na setkání s tajemstvím. A kostel je jedním z míst, kde se o tom, jaké tajemství pro svůj život hledáme, dobře přemýšlí, ať už při oněch ranních mších nebo při krásných varhanních tónech.

Mají lidé šanci vidět v době adventní biskupa plzeňského nejen v Plzni, ale i v menších kostelích na venkově?

Jsem hodně na cestách, protože mám zodpovědnost za Plzeňský i Karlovarský kraj. Je ale pravda, že advent a Vánoce mě hodně spojují právě s Plzní. Určitě však budu i mimo Plzeň. Třeba ve Spáleném Poříčí, kde mají kostel sv. Mikuláše, takže tam budu sloužit mši právě na jeho svátek 6. prosince.

Připravujete si pro každé městečko či obec speciální sváteční slovo?

Musím říci, že vždy se snažím mluvit konkrétně k těm lidem a k té atmosféře, která se na daném místě vytvoří. Mám možná stejné myšlenky, ale že bych říkal stejná slova nebo měl stejná kázání, to se myslím vůbec neděje. Mám rád, když přicházím s nějakou základní ideou toho, co chci říci, ale vše se pak dotváří přímo podle toho, jak se na místě cítím, co tam s lidmi prožívám. Právě přímá interakce s atmosférou a lidmi je jedna z věcí, která mě na mé službě baví.

Je nějaká adventní událost, na kterou se těšíte a chtěl byste na ni pozvat i ostatní?

Jedna z nejkrásnějších událostí se váže ke Štědrému dni. Je to živý betlém, který před katedrálou sv. Bartoloměje každý rok hrají lidé ze Starého Plzence. To bývá téměř plné náměstí.

Advent bývá asi náročným obdobím i pro vaše spolupracovníky…

Advent a poté vánoční svátky jsou dobou, která vyžaduje více příprav a větší nasazení. Mám však pocit, že lidé to dělají rádi, protože ona atmosféra je odměnou a my věříme, že to není jen atmosféra, ale Boží přítomnost. Ano, je to náročné, ale platí že, co nic nestojí, za nic nestojí.

Už druhým rokem je zavřený chrám sv. Bartoloměje, bohoslužby i další adventní akce se proto i letos konají v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici…

Těším se a věřím, že kostel biskupa, tedy katedrála sv. Bartoloměje bude opět otevřen po stavebních pracích, kterými se prokousává, v nové kráse. A jsme opět u těšení se na něco hezkého, co přijde, takže si to užívám…

Těšení je tedy nejústřednějším tématem adventu…

Naprosto jednoznačně. Advent znamená těšit se na příchod Boha, který má rád člověka, do lidského života.

Tomáš Holub
Narodil se 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti Červený Kostelec (Diecéze královéhradecká). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové.
Studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, Katolické teologické fakultě v Salzburku, Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Papežské lateránské univerzitě v Římě a také hamburském Institut für Theologie und Friede.
Byl první vojenský kaplan a později hlavní kaplan Armády České republiky.
12. února 2016 byl Svatým otcem Františkem jmenován sídelním biskupem plzeňské diecéze.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
16.00 Junior orchestr – dechový orchestr ZUŠ B. Smetany
16.35 Pilsen Voice – plzeňský pěvecký sbor
17.00 The Dixie Hot Licks – plzeňská dixielandová kapela
17.30 Plzeňský MLS – malý lidový soubor
17.50 Sváteční slovo plzeňského biskupa a primátora města Plzně
18.00 Rozsvícení vánočního stromu
18.05 Vánoční muzikálové nebe – vystoupení Divadla J. K. Tyla
Programem provází moderátor Stanislav Jurík

Výběr z programu Plzeňské diecéze

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici:

Adventní neděle: v 6:45 hodin se koná ranní mše se zpěvem rorátů v podání Plzeňského literátského bratrstva.

V 15:00 hodin jsou na programu varhanní improvizace:

1. prosince hraje Vladimír Roubal, 8. prosince Miroslav Pšenička, 15. prosince Pavel Černý a 22. prosince Jakub Janšta, jehož hru doplní duchovním slovem biskup Tomáš Holub.

Koncerty v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí: 17. prosince od 19:30 hodin: Benefice pro farnost Plzeň-Bory, účinkuje Pavel Helan, 21. prosince od 13 hodin: Česká mše vánoční.

Kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích: 8. prosince od 16:00 hodin: Adventní koncert v podání žáku ZUŠ J. S. Bacha a ZŠ Štěnovice.