V zimním období má otevřeno ve všední dny od 9 do 15 hodin. Kromě několika stálých expozic věnovaných historii severního Plzeňska i jeho lidovým zvykům, řemeslům a dalším zajímavostem, mohou návštěvníci zhlédnout i aktuální výstavy. V kostele Zvěstování Panny Marie je do 17. února umístěna druhá část výstavy s názvem Barokní poklady připravená ve spolupráci s Centrem Bavarie Bohemia v Schönsee. Na informativní panelech si návštěvníci mohou přečíst zajímavosti o barokních stavbách v Čechách i Německu a prohlédnout si fotografie (viz foto Václava Podestáta).

V refektáři muzea zase najdou výstavu věnovanou lidové architektuře. Obsahuje informace o vesnických památkových zónách a rezervacích na severním Plzeňsku, například o Hlincích, Jarovu, Radějově a dalších místech.