Závodí se na frézách a traktorech tovární i domácí výroby ve čtyřech kategoriích. Závod začíná ve 12:30 hodin, v 17 hodin bude vyhlášení výsledků, po němž následuje venkovní zábava. Vstupné je dobrovolné, občerstvení je zajištěno. Pro diváky bude připraveno hlavní záchytné parkoviště na letišti nad obcí. Diváci se musí v areálu i jeho okolí řídit pokyny pořadatelů a dbát na svou bezpečnost.

Páteční Deník s TV magazínem.

Petr Vadovič