V Plzni je v adventním čase můžete slýchat už více než deset let. Roráty znějí při liturgii o adventních nedělích vždy v 6:45 hodin v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Zahajují tak mši svatou a znějí i v jejím průběhu v podání sborů Chorální schola plzeňské katedrály a Literátského bratrstva. „Každý účastník mše dostane zpěvníček a může se zpěvu sám aktivně zúčastnit,“ říká Petr Blažek ze společnosti Ars Christiana, která zpěv rorátů organizuje. Upozorňuje, že roráty se skládají z písní a chorálů. „Písně zpívá celé shromáždění, chorály mužská schola,“ vysvětluje a dodává, že letos bude zpěv rorátů doprovázet početná skupina hudebníků s houslemi, flétnami, klarinety i kontrabasem a zazní i varhany. „Máme radost, že lidé na nedělní ranní adventní mše spojené se zpěvem rorátů chodí. Katedrála bývá plná,“ konstatuje s úsměvem Petr Blažek. Roráty v katedrále zazní ještě tuto neděli a také 24. prosince. Ars Christiana pořádá také adventní půlhodinky, kdy vždy o adventní neděli od 15 hodin zní v katedrále varhanní improvizace. Letos se konají už po šestnácté. Tuto neděli 17. prosince na varhany zahraje Jakub Janšta.