Na začátku měsíce obdrželi brožuru, v níž byly představeny nové abonentní koncertní řady pro sezonu 2019/2020. Staré s označením A, B, C, D byly zrušeny a v brožuře byla vytištěna strohá informace: 'Dosavadním předplatitelům nebudou jejich místa rezervována.'

Koncerty Plzeňské filharmonie se konají v Měšťanské besedě v Plzni. Abonentů je více než sedm set.

„Sdělení, že nám nebudou rezervována místa, se většině dlouholetých abonentů nelíbilo. Nikdy se nám nestalo, že bychom neměli možnost zakoupit si místa, na která jsme zvyklí,“ říká Jana Jindrová, lékařka, která je se svým manželem abonentkou Plzeňské filharmonie mnoho desítek let.

Mluvčí filharmonie Pavel Bouda potvrzuje, že vedení orchestru opravdu bylo zavaleno nespokojenými maily, dopisy a telefonáty. Že byla informace v brožuře nešťastně podána, si myslí i předseda správní rady Plzeňské filharmonie Vladislav Vilímec.

„Cílem dramaturgické změny bylo vytvořit dvě rovnocenné abonentní řady. Ono to původní pojmenování vyvolávalo pocit, že řada B je méněcenná a také to bylo vidět na počtu předplatitelů. Bylo jich o polovinu méně než u řady A,“ vysvětluje Vilímec, proč ke změně došlo.

I na něj se obrátili nespokojení abonenti. Dodává, že situaci okamžitě s ředitelkou filharmonie Lenkou Kavalovou řešil.

OSOBNÍ DOPIS

Ředitelka abonentům rozeslala osobní dopis a řadu jich informovala i telefonicky. Dozvěděli se, že nastavila přednostní prodeje abonmá.

„Nejprve bude 10. června zahájen přednostní prodej pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P a jejich doprovod, 17. června začne přednostní prodej pro všechny stávající abonenty. Ti si mohou místa, která by jim vyhovovala, vybírat až do 7. června, kdy začneme abonmá prodávat novým zájemcům,“ uvádí Kava-lová řešení, s nímž během minulých dnů abonenty seznámila. Zdůrazňuje, že místa, která si letos abonenti vy-berou, jim budou od sezony 2020/2021 opět rezervována.

Řešení představí ředitelka osobně dnes a také 3. června vždy od 17 hodin na schůzce, na kterou zve stávající abonenty do sálu hotelu Courtyard by Marriot v Plzni.

„Myslím, že po této nabídce se situace uklidnila a věřím, že stávající abonenti budou mít šanci si vybrat místa, která jim vyhovují,“ míní dlouholetá předplatitelka Jindrová.

Přehled abonmá

Koncertní řady klasické

Diamant 5 koncertů: 1100 Kč

Platina 10 koncertů: 2200 Kč

Multižánrová řada

Crossover 3 koncerty: 660 Kč

Dětská řada

Duha 3 koncerty: 450 Kč

Prodej abonmá v místech Plzeňské vstupenky

10. – 16. 6. přednostně pro ZTP a ZTP/P a doprovod

17. 6. – 7. 7. přednostněpro stávající abonenty

8. 7 – 31. 7. pro nové abonenty

od 12. 8. vstupenky na jednotlivé koncerty