K vybudování provizorního přístřešku přitom použili přesunuté lavičky a dvě zábrany používané k označení uzavírky při stavebních pracích.

„Na místě byl značný nepořádek v podobě rozházeného odpadu, dek a částí oděvů. Opodál se na šňůře sušilo prádlo mezi stromy a v prostoru za lavičkami byly patrné stopy po rozdělávání ohně. Obě osoby byly vyzvány, aby zábrany, které jak se ukázalo muž odnesl z nedaleké stavby, okamžitě vrátily zpět na své místo. Hlídka dala následně oběma aktérům pytle na odpad a úklid mohl začít,“ informovala v pondělí mluvčí městské policie Tereza Schliková.

Členem Pořádkové jednotky Městské policie Plzeň je strážník Štefan Chmelík. Je držitelem mnoha ocenění a zvláštního poděkování se mu nyní dostalo i v souvislosti s patnáctiletým výročím vzniku této jednotky.
Musím umět rozlišit, co je nebezpečné, říká oceněný strážník

Vzhledem k tomu, že nebylo možné přestupky, včetně záboru veřejného prostranství, znečištění a neoprávněného odstranění dopravního značení, vyřešit s dvojicí na místě, byly předány příslušnému správnímu orgánu.