Na pozici ředitele klubu nastoupil Jan Svoboda, který v této funkci nahradil Jaromíra Zavorala. Klub navíc v závěru roku opustil stávající obchodní ředitel Emil Kristek a nadále bude pracovat pro agenturu BPA – partnera extraligy.

„Přicházím do klubu v nelehké chvíli, způsobené nejen odečtem bodů. Koncem roku odešli dva klíčoví členové vedení – dosavadní ředitel Jaromír Zavoral a také Emil Kristek. Mým prvotním úkolem tak bude stabilizovat klub po stránce personální. Nejprve se však chci seznámit s prostředím, s kolegy,“ uvádí v tiskové zprávě nový ředitel Jan Svoboda. A za cíl si vytkl navázat na úspěchy, kterých klub dosud dosáhl.

Jan Svoboda má bohaté zkušenosti s firemním řízením. Pracoval ve vedoucích pozicích ve firmě Siemens ČR a Contactel. V zahraničí působil ve společnosti Siemens a v privátních telekomunikačních projektech.