V srpnu zasahoval sbor při záchranných pracích během povodní u rybníka. Vše se naštěstí obešlo bez újym na zdraví a větších škod. Další ostrou zkouškou připravenosti hasičů i občanů se stal veliký požár odchovny prasat v Seči. Tento požár důsledně prověřil i součinnost s jednotkami profesionálních hasičů. Hasiči ze Seče při jeho likvidaci zajišťovali především technickou podporu pro profesionální jednotky. I když se nepodařilo hořící objekt zachránit, zamezilo se alespoň poškození budov okolních. Za tento zásah sklidili všechny zasahující sbory velké díky jednak od vedení firmy, která odchovnu selat provozuje, jednak od vedení HZS Plzeňského kraje.