„Před čtyřmi roky tu například hořela garáž, ve které byly kromě auta i tlakové lahve autogenové soupravy,“ vzpomíná velitel nekmířských hasičů Jindřich Tyc. Hasičům se tehdy podařilo lahve chladit, a zabránili tak jejich výbuchu. Před zkázou v plamenech uchránili i rodinný dům, který je nad zmíněnou garáží. Mezi další zásahy nekmířských hasičů patří letošní požár dříví na zahradě nebo kontejneru, který chytil v v dubnu 2008. Jinak se hasiči z Nekmíře věnují i technické pomoci a pomáhají například s kropením zeleně nebo hřiště před nohejbalovými turnaji.