Galerie: Slavnostní odhalení sochy sv. Anežky České a její požehnání plzeňským biskupem Tomášem Holubem.