Galerie: Růžovým říjnem proti rakovině prsu

V rámci kampaně spustilo Loono také sbírku na Donio.cz. Kampaní Růžový říjen chce nejen podpořit povědomí o prevenci rakoviny prsu, ale také vysbírat prostředky na šíření osvěty o prevenci onkologických onemocnění v příštím roce. Lékařka Kateřina Šédová, rozená Vacková (na fotografii vlevo) založila před sedmi lety organizaci Loono. Jde o tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších. profesionálů, kteří věří, že by se neměli pacienti pouze léčit, ale vést k prevenci. „Prevence opravdu zachraňuje životy. Svědčí o tom i desítky lidí, kteří se ozvali, že si díky nám odhalili vážné onemocnění včas a tím výrazně pomohli svému úspěšnému vyléčení,“ říká zakladatelka Loono Kateřina Šédová. Fotka z natáčení videoklipu pro sbírku na Donio.cz. „Loono mi otevřelo oči, že i v mém mladém věku se mě to může týkat. Díky genetickému testování vím, že mám celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu až 85 %. Proto si prsa radši nechám vzít,“ říká třiadvacetiletá Anna-Maria Jiravová. Během 8 let své existence Loono zrealizovalo více než 2 500 workshopů, na kterých vyškolilo přes 130 tisíc lidí. Anna-Maria je nositelkou mutace genu BRCA 2 a má tedy obrovské riziko časného vzniku rakoviny prsu nebo vaječníků. Anna-Maria se o své zdraví začala zajímat díky aktivitám organizace Loono. Loono připravilo jednoduchou infografiku Desatero péče o prsa. Anna-Maria je tváří kampaně Růžový říjen. MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., primářka Onkologické kliniky VFN (na fotografii uprostřed) s představitelkami pacientských organizací při křtu nové příručky pro pacientky s genetickými mutacemi BRCA 1 a BRCA 2. Spoluautorkou nové pacientské příručky je prof. MUDr. Petra Tesařová, naše přední onkoložka, která se zaměřuje na léčbu rakoviny prsu mladých žen (na fotografii uprostřed). Představitelky pacientských organizací křtí novou příručku. Uprostřed Veronika Cibulová, úplně vpravo Petra Adámková. Lékaři z Všeobecné fakultní nemocnice připili na úspěšné využívání nové edukační příručky.