Galerie: Místy, kde stála zaniklá ves Borek, provází vedoucí archeologické fakulty Pavel Vařeka.