1/1

Podle návrhu Adama Kovalčíka se u křižovatky objevit sv Jan Nepomucký připomínající dopravní značku i se všemi jeho obvyklými atributy. Konstrukce, pod níž vozy projíždějí, symbolizuje most, pět světel za světcovou hlavou vytvoří jeho typickou svatozář a

Podle návrhu Adama Kovalčíka se u křižovatky objevit sv Jan Nepomucký připomínající dopravní značku i se všemi jeho obvyklými atributy. Konstrukce, pod níž vozy projíždějí, symbolizuje most, pět světel za světcovou hlavou vytvoří jeho typickou svatozář a

Zdroj: MÚ Nepomuk