Galerie: FOTO. Jedinečný kostel ve Vícově 
se otevírá jen dvakrát do roka