Datovou schránku si mohou zřídit i nepodnikající fyzické osoby, tedy studenti. Založení a používání datové schránky je včetně komunikace s úřady zdarma.

Zřídit si ji může opravdu každý student starší 18 let, a to na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTu, tedy na poště a místním úřadu i mimo místo svého trvalého pobytu. Stačí vyplnit a podepsat žádost, vyčkat na potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji a datovou schránku mohou ihned používat.

Pokud student vlastní aktivovaný elektronický občanský průkaz nebo jiný způsob k prokázání elektronické identity může si datovou schránku založit i v Portálu občana a nemusí chodit na Czech POINT.

| Video: Youtube
 

Potvrzení o studiu

Téměř každý student na začátku školního roku řeší potvrzení o studiu, a to bude ve většině případů znamenat vystát si frontu na studijním oddělení. To ale nemusí být jediné řešení. Uvedeme si to na příkladu Petra, který studuje v Praze, ale trvalý pobyt zde nemá. Stejně jako ostatní studenti se musí na začátku semestru potýkat s vyřízením potvrzení o studiu, aby získal slevu na vlak.

Petr má však zřízenou datovou schránku, a tak na studijní oddělení chodit nemusí, potvrzení si totiž vyřídí elektronicky v Portálu občana, kam se datovou schránkou může přihlásit. Doporučujeme si ale předem zjistit, zda právě vaše škola elektronické vyřízení potvrzení o studiu umožňuje. Datovka mu ale usnadní život i při studiu v zahraničí. Datová zpráva plně nahradí doporučený dopis, a navíc je komunikace přes datovou schránku s orgány veřejné moci zdarma.

Upozornění na nezaplacené pokuty

Pokuty za rychlou jízdu i jiné dopravní přestupky – i ty mohou způsobit nemalé komplikace. Uvedeme si to na příkladu Karla, který při cestě do školy překročil povolenou rychlost a byla mu orgánem veřejné moci uložena pokuta. Tu ale na místě nezaplatil a posléze na to zapomněl. Protože se delší dobu nedostal do místa svého bydliště, nevyzvedl si doporučený dopis, který ho upozornil na narůstající dluh. Kdyby ale Karel vlastnil datovou schránku, přišel by mu dopis formou datové zprávy, a tudíž by se o nezaplacené pokutě včas dozvěděl. Úřady totiž mají povinnost s držiteli datových schránek komunikovat výhradně elektronicky.

Práce při studiu

Ať už studenti pracují na dohodu nebo podnikají jako OSVČ, uvítají možnost podání daňového přiznání elektronicky bez nutnosti docházet osobně na finanční úřad v místě trvalého pobytu. Uvedeme si to na příkladu Aleny, která kvůli náročnému studiu práv nejezdí domů často. O víkendech si přivydělává jako

hosteska nebo chůva a má tak příjmů více. To znamená, že ji čeká podání daňového přiznání, které musí doručit finančnímu úřadu fyzicky, a to v místě trvalého pobytu. Kdyby si Alena zřídila datovou schránku, nic podobného by řešit nemusela. Vše totiž vyřídí elektronicky, a to včetně podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Ať už se studenti setkají s kteroukoliv situací, rozhodně uvítají možnost komunikovat s úřady online. Ušetří nejen cestu domů a zbytečnou absenci ve škole nebo v práci, ale také ocení, že budou včas vědět o všech důležitých písemnostech.

Doporučenou poštu není radno ignorovat. V České republice totiž funguje systém náhradního doručení, kdy je dopis, přestože jej nikdo nepřevzal, považován za doručený do 10 dnů od jeho dodání. A právě v tomto případě může datová schránka významně pomoci a ušetřit tak čas spojený s jízdou do místa trvalého pobytu a vyzvedáváním pošty od úřadů.

Služby užitečné nejenom pro studenty

 

Daňové přiznání, komunikace s katastrálním úřadem, výpisy z různých rejstříků i upozornění na blížící se konec platnosti řidičáku. Datová schránka a Portál občana vám usnadní život, ať už jste fyzická osoba nebo podnikáte. Služby eGovernmentu jsou v České republice stále více využívané a neustále dochází k jejich rozšiřování a dalšímu rozvoji. „Stále zaznamenáváme růst počtu uživatelů datových schránek a také zájem o služby eGovernmentu na Portálu občana, proto se snažíme průběžně rozšiřovat nabídku, abychom lidem v komunikaci s úřady mohli nabízet maximální pohodlí,“ říká Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu ministerstva vnitra.