Svoje kroky sem nasměrovaly minimálně dvě stovky občanů, aby vyslechly „Živý betlém“ pěveckého sboru Carmina. „Zazpíváme a možná i trochu zahrajeme průběh Betlémské noci, zrození Ježíška i s příchodem Tří králů a jejich dary,“ přivítala všechny sbormistryně Jana Valentová. „Počasí nic moc, alespoň ale neprší,“ znělo davem. „Sníh by byl hezký, ale ta kalamita před třemi týdny, to bychom si sem ani neprošlapali cestu.“

Většina návštěvníků si v přilehlém krámku pořídila kelímek s horkým nápojem, ten výborně hřál ruce, jen nosy trochu mrzly. Všechny písničky i scénky odměňovali mohutným potleskem. Ten samozřejmě zazněl i na závěr celého představení.

„Jinak Vás všechny zvu do kostela otevřeného po rozsáhlé opravě. Zde na druhý svátek Carmina zazpívá od 18 hodin Českou mši vánoční a celou prosincovou koncertní šňůru zakončíme 28. prosince od 17 hodin v kapli v Lužanech,“ pozvala přítomné sbormistryně Carminy.