Návrh již v roce 2011 vznesla PhDr. Alena Vlčková ze Štěnovic. Na její opětovný podnět v červnu 2020 došlo ke zdárnému konci.

Lukavický hřbitov je jedním z nejstarších na jižním Plzeňsku. Pochází z roku 1654, ale lze předpokládat, že je mnohem starší. Pohřbívalo se tam z celého širokého okolí. Nyní se na něm nachází 239 náhrobků.

Židovský hřbitov v Dolní Lukavici.Židovský hřbitov v Dolní Lukavici.Zdroj: Eva Horová

V roce 2004 byla na hřbitově umístěna žulová deska s textem k uctění památky obětí holokaustu. Hřbitov se nachází na katastrálním území Dolní Lukavice a správcem je společnost Matana a. s. se sídlem v Praze.

Židovský hřbitov v Dolní Lukavici byl kulturní památkou jistě označen právem, neboť se jedná o cenný objekt, kde většina náhrobků představuje pozoruhodná kamenosochařská barokní a klasicistní díla s plastickou výzdobou a pro židovské náhrobky typickou symbolikou.

Hřbitov je vedle výtvarných kvalit náhrobků též nesmírně významným dokladem existence místní židovské náboženské obce, konkrétních rodin a jednotlivců. Na území Plzeňského kraje je podle evidence firmy Matana a. s. dochováno 51 židovských hřbitovů, z toho 23 je památkově chráněno. Na území okresu Plzeň-jih se nachází osm židovských hřbitovů a památkově chráněny jsou jen dva z nich.

Eva Horová