Právě před 160 lety bylo město Plzeň spojeno se světem pomocí ocelových kolejnic. Stalo se tak 15. října 1861, kdy byl zahájen pravidelný provoz na železniční trati Plzeň Skvrňany – Domažlice – Furth im W. (Brod nad L.). Toto datum je shodné se dnem vzniku prvního lokomotivního depa v Plzni.

Vraťme se trochu do historie. Již 3. července 1827 bylo císařem uděleno privilegium akciové společnosti na vytvoření koněspřežky Praha – Plzeň. Nejvzácnějším a nejstarším dokumentem podnikového archivu Plzeňské oblasti ČSD je originál císařské listiny. Stavba tratě byla zahájena v roce 1828. Po určitých problémech – dluhy – byla po třech letech zastavena. Trať se dostala jen 60 km od Prahy a o prodloužení do Plzně se přestalo uvažovat.

Pro dokreslení uvedu jednu technickou zajímavost z doby, kdy koněspřežka jezdila. Na některých úsecích jezdily vlaky bez potahu. Když koně vytáhli vlak na výše položenou rovinku k přepřahací stanici, byl potah vypřažen a sjížděl dolů po spádu sám. Jeho jízdu ovládali jen brzdaři. Odpřažení koně šli zatím dolů k nádraží po silnici. Na některém úseku se naložili do prázdného vozu a během jízdy byli krmeni a napájeni, aby se tak ušetřil čas.

Ve světě se však již začaly budovat dráhy parostrojní. A tak tomu bylo i u nás, a to v květnu 1860. Nejdříve byla dokončena trať Plzeň – Furth im W. a 14. října 1861 ve čtvrt na devět odjíždí z Plzně slavnostní třináctivozový vlak (některé prameny však uvádějí, že vlak měl 23 vozů a táhly ho dvě lokomotivy). Den poté je zahájena pravidelná doprava.

Celý úsek byl zprovozněn na 17 měsíců a měřil 80 km. Na jaře roku 1861 se již začíná se stavbou tratě z Prahy Smíchova do Plzně. Již 14. července roku 1862, tedy za necelý rok a půl, bylo dáno do provozu 112 km tratě. Od 15. července již jezdily vlaky z Prahy – Smíchova do Brodu nad Lesy v obou směrech. Jezdily denně dva páry a pro zajímavost uvedu i jejich jízdní řády.

Praha Smíchov – Brod nad L.

9:30 15:54

20:30 2:30

Brod nad L. - Praha Smíchov

23:50 5:46

11:00 17:19

V roce 1890 zahájila Česká západní dráha, tak se tehdy jmenovala (ČZD), rychlíkový provoz. K 1. 1. 1894 byla ČZD zestátněna. V roce 1910 zahajuje provoz trať Domažlice – Planá u M. L.

A čas se nezastavil. O historii by se dalo psát ještě hodně a hodně dlouho. Parní mašinky dosloužily, začaly jezdit motorové elektrické. 160 let, to už je pěkné výročí. A každé výročí je tou nejlepší příležitostí ke vzpomínání. Je možná škoda, že tak pěkně kulaté výročí není využito k propagaci železnice.

Stanislav Kitzberger