Na chodbě Měšťanské besedy si přicházející publikum mohlo prohlédnout výtvarné práce žáků školy na téma Bedřich Smetana. A ve vstupní hale vítal příchozí lidovými písněmi folklórní soubor Plzeňáček, však lidová hudba měla na tvorbu Smetanovu vliv. Vlastní koncert už patřil ukázkám ze symfonického, operního, komorního a vokálního skladatelova díla v úpravách i originále. Vystoupil harfový soubor, smyčcový orchestr složený z žáků ZUŠ B. Smetany, ZUŠ Sokolovská v Plzni a ZUŠ Chrást, Plzeňský dětský sbor, posluchači ocenili sólová vystoupení a celý večer uzavřel dechový Junior orchestr působící pod ZUŠ B. Smetany. Celým večerem poutavě provázel pedagog ZUŠ, hornista Plzeňské filharmonie, Jan Šlégr.

Koncert otevřel působivě harfový soubor s úpravou stěžejní melodie Vyšehradu z cyklu symfonických básní B. Smetany Má vlast. Smyčcový orchestr zdařile přednesl hlavní melodie z Vltavy a významnou část svého vystoupení věnoval následně Smetanově operní tvorbě. Provedl v úpravě pro smyčce sbor z Prodané nevěsty Proč bychom se netěšili a melodie z Hubičky. Zde se k orchestru připojil Plzeňský dětský sbor, který zpíval za jeho doprovodu Vendulčiny ukolébavky z této opery. Přesně sezpívané těleso pod vedením sbormistryně Bedřišky Koželuhové předneslo dva Smetanovy ženské sbory Přiletěly vlaštovičky a Má hvězda. Jako sólisté vystoupili úspěšná houslistka Amira Alway, která přednesla spolu s pedagožkou Petrou Janovičovou Duo z domoviny č. 2 a Jakub Kabát, v jehož podání jsme mohli ocenit Vzpomínku na Plzeň, polku, kterou B. Smetana napsal po svém odchodu z Plzně a věnoval ji jako připomínku šťastných dní prožitých v Plzni své lásce a první ženě Kateřině Kolářové. Dvě vystoupení patřila tanečnímu oddělení.

Vyvrcholením koncertu bylo provedení skladeb v úpravě pro dechový orchestr v podání Junior orchestru pod taktovkou Jana Bodnára. Zazněl Smetanův revoluční Pochod studentské legie, polka pro klavír v úpravě pro dechový orchestr Ze studentského života a vše vygradovalo dynamickou Skočnou z Prodané nevěsty. Nadšené publikum bylo za svůj aplaus odměněno přídavkem – provedením sboru Proč bychom se netěšili tentokrát v podání Junior orchestru a Plzeňského dětského sboru, jehož členky a členové přišli na pódium oblečením stylizováni do charakteru lidových krojů. Produkce byla natolik milá a bezprostřední, že se mnozí z publika přidali a oblíbený sbor si zazpívali společně s dětmi a mladými lidmi.

Základní umělecká škola B. Smetany se ke Smetanovu odkazu přihlásila reprezentativním programem a uctila výročí narození zakladatele české národní hudby bezprostřední, radostnou, zdařilou produkcí.