Meditační zahradu v Plzni založil plk. v. v. Luboš Hruška, který byl v době komunistické vlády v roce 1949 odsouzen k 18 letům vězení.

Akci pořádala advokátní kancelář Svejkovský & Kabelková, Notářský úřad JUDr. Jany Svejkovské za účasti Nadačního fondu Běly Jensen.

Slavnost zahájil JUDr. J. Svejkovský a předal slovo faráři F. Jandovskému, který celou slavnost moderoval. Hlavním tématem dne byla změna - změna světa, změna v nás a hlavně změna k lepšímu. Známý písničkář Jaroslav Hutka v úvodu zazpíval známou píseň Náměšť, kterou složil v roce 1973 a určitě ji každý zná, zpívali všichni návštěvníci. Během večera pan Hutka promluvil o Chartě 77, o pravdě, o nuceném exilu v Holandsku a filozofovi Janu Patočkovi, kterému věnoval svoji píseň Sokrates. Na téma změny promluvila postupně celá řada osobností např. primátor Plzně pan Martin Baxa, rektor ZČU pan Miroslav Holeček, plzeňský biskup Tomáš Holub, známý kytarista Rudy Linka, místostarostka Městského obvodu Plzeň 1 paní Ilona Jehličková, prezidentka Nadačního fondu Běly Jensen - paní Běla Gran Jensen.

Všichni vyprávěli poutavé příběhy o změně historické, v současnosti, v nás. Byl vzpomenut zakladatel zahrady pan Luboš Hruška, pan primář Vladimír Koza a jeho „Obláček“ a mnozí další, kteří přispěli svým příkladem ke změně k lepší společnosti. Paní Běla Jensen ve svém vyprávění o lepším světě vyzvala přítomné, aby napsali na anketní lístek jméno, jména osob, která by si zasloužila ocenění Nadačního fondu ( www.cenajensen.cz). Cena bude předána na mši svaté, „ Poděkování za to, že můžeme pomáhat“, 27.11. 2020 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. V závěru zazpíval zpěvák Míla Čech píseň „Krev po dřevě stéká“ a formální část večera zakončil závěrečným slovem pan JUDr. Jaroslav Svejkovský. Všichni jsme se rozešli k prohlídce zahrady, kaple a k neformální diskusi při západu slunce.

Pro mne osobně to byl krásný zážitek a veliká pocta, že jsem se mohl Zahradní slavnosti zúčastnit a setkat se se zajímavými, pozitivně naladěnými lidmi. Taková setkání působí jako pohlazení po duši. Meditační zahradu jsem navštívil v 90. letech se studentkami Církevní střední školy ze Spáleného Poříčí a zahradou nás provázel sám pan Luboš Hruška. Měl jsem na co vzpomínat a stejně tak budu vzpomínat na toto krásné setkání. Moc děkuji.

Mgr. Jiří Šeffl, Spálené Poříčí