I když má naše školka malou zahrádku, chtěli jsme dětem přiblížit koloběh v přírodě. Díky fondu Zelený poklad jsme získali téměř 40 000 korun, za které jsme mohli pořídit vyvýšené záhony, materiál na jejich vyplnění, jabloň, hmyzoviště, kompostér a zahradní nářadí pro děti, aby se mohly podílet na péči o naši novou zahrádku. Z důvodu opatření proti Covid 19 se nám nepodařilo vše stihnout na jaře, také nedošlo k slavnostnímu představení zahrádky s účastí veřejnosti, ale na podzim jsme s dětmi stihli vytvořit a osadit záhonky s cibulovinami, zasadili jsme jabloň a umístili jsme hmyzoviště. Poctivě hrabeme listí do kompostéru, abychom na jaře přilepšili záhonkům, a těšíme se, až zasejeme zeleninu a budeme se radovat z plodů naší práce.

Anna Kučerová