Žáci sledovali záchranu osob z vody za pomoci palubního jeřábu a podvěsu, slanění záchranáře do člunu i ze člunu, vysazování záchranářů výskokem z vrtulníku a součinnost s vodní záchrannou službou a policií, kteří zajišťovali bezpečnost cvičících spolu s potapěči. Žáky nejvíce zaujal samotný vrtulník W-3A Sokol, který si mohli zblízka prohlédnout a vyfotografovat.

Mgr. Jana Belančinová, třídní učitelka