Od začátku října docházeli malí studenti jedenkrát týdně nejen na přednášky a workshopy z fyziky, technické výchovy, matematiky, pedagogiky, anglického a německého jazyka, hudební kultury, výtvarné výchovy, psychologie, výpočetní techniky, biologie, dějepisu a českého jazyka, které zorganizovala Fakulta pedagogická, ale letos nově také na lekce základů programování, neuroinformatiky, mechaniky, kybernetiky a aplikované matematiky, garantované Fakultou aplikovaných věd.

Výuka tak letos probíhala v budovách obou spolupracujících fakult, ale stejně jako v předchozích letech také v plzeňské zoo nebo například v Centru robotiky. Žáci zblízka poznali vysokoškolské prostředí, ale především si mohli vyzkoušet pokusy a tvůrčí aktivity, jejichž prostřednictvím získali rozhled v pestrých vědních oborech a řadu nových znalostí a dovedností.

„Zkusili jste si, jaké je studium na Západočeské univerzitě, prokázali jste píli, pracovitost a zájem o různé obory. Zažili jste něco z toho, co zažívají vaši starší kolegové při studiu na vysoké škole. Věřím, že si na Dětskou univerzitu odnesete hezkou vzpomínku a za několik let k nám třeba znovu přijdete,“ řekl rektor ZČU Miroslav Holeček, který žákům předal osvědčení o absolvování Dětské univerzity Fakulty pedagogické a Fakulty aplikovaných věd.

„Přestože někteří z vás kurzy Dětské univerzity navštěvovali již v předchozích letech, byl tento semestr pro nás všechny nový. Měli jste možnost seznámit se s dalšími obory a s lidmi, kteří se těmito obory na Západočeské univerzitě zabývají. Byli mezi nimi i špičkoví odborníci, uznávaní v celé České republice i v zahraničí,“ uvedla děkanka FAV Vlasta Radová. „Jistě jste poznali, že tito odborníci nejsou žádné exotické bytosti, zavřené ve svých laboratořích, ale obyčejní lidé z masa a kostí, kteří vás s nadhledem dokáží provést různými úskalími svých vědních disciplín a hravou formou vám přiblíží tajemství svých oborů,“ dodala děkanka fakulty, která se na Dětské univerzitě podílela poprvé.

„Umožnili jste svým dětem absolvovat lekce Dětské univerzity, udělali jste si čas a své děti jste podporovali a inspirovali k dalšímu vzdělávání,“ ocenil rodiče malých absolventů proděkan FPE Jan Krotký.

„Již čtvrtým rokem navštěvuji Dětskou univerzitu, které vděčím za množství vědomostí a znalostí. Ten fakt, že se každým rokem s nadšením vracím, je sám o sobě důkazem, jak mě program Dětské univerzity zaujal,“ řekl během svého proslovu několikanásobný absolvent Tomáš Průcha. „Dalším přínosem je, že poznáváme úžasné lektory i nové spolužáky a kamarády,“ dodal.

Dětská univerzita Fakulty pedagogické a Fakulty aplikovaných věd se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje a ve spolupráci s dalšími partnery. Informace o kurzech najdou zájemci na webových stránkách deti.zcu.cz.

Šárka Stará