Více než 900 žáčků prvních tříd se letos v Plzni a blízkém okolí zapojilo prostřednictvím své školy do celostátního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. „Díky spolupráci Knihovny města Plzně a vybraných základních škol se děti během roku seznamují s knihovnou a vhodnými knížkami pro začínající čtenáře. Kromě toho pro ně připravujeme setkání se spisovateli a ilustrátory, společná čtení a další aktivity,“ říká Petra Pekárková, vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež.

V závěru školního roku přicházejí do jednotlivých knihoven rytíři a králové, aby slavnostně pasovali prvňáčky na rytíře Řádu čtenářského a odměnili je tak za obrovské celoroční úsilí při zvládání náročných čtenářských dovedností. Děti si kromě pasovacího glejtu a drobných dárků odnášejí domů i nezapomenutelný zážitek a také speciální knížku vhodnou pro začínající čtenáře, vydanou pouze pro účely projektu. Letos je pro ně připraven pohádkový příběh spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Ivety Autratové Kouzelné brýle. „Jen v hlavní budově knihovny máme do projektu zapojeno pět tříd,“ doplňuje Petra Pekárková. Slavnostní pasování na čtenáře s předáváním knížek se v Polanově síni uskutečnilo 27. a 30. května, další se chystají 5. a 13. června

Celostátní projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka vyhlašuje každoročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a v letošním roce probíhá již 16. ročník. Cílem je podpořit už od začátku školní docházky čtenářské návyky dětí a pozitivní vztah ke knize a čtení, které jsou důležité pro rozvíjení jejich vyjadřovacích, kognitivních i emocionálních dovedností. Do projektu žáčky prvních tříd přihlašuje vždy veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě své působnosti. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, originální česká novinka, která je každoročně napsána a ilustrována výhradně pro tuto příležitost a kterou nelze v běžné knihkupecké síti koupit minimálně další tři roky.