Na webinář, který pořádá Knihovna Václava Havla pro školy zdarma, se žáci z důvodu distanční výuky připojili ze svých domovů. Lektorka Barbora Grečnerová provedla zúčastněné dějinami Československa po roce 1948. Formou zábavných aktivit žáci aplikovali získané znalosti o lidských právech a jejich porušování na konkrétním příkladu života Václava Havla a jeho rodiny. Seznámili se mimo jiné s pojmy samizdat, chartista, disident. Dozvěděli se o politickém procesu s hudební skupinou The Plastic People of the Universe, poslechli si ukázku z jejich tvorby,
se kterou dále pracovali. Porovnali texty Charty 77 a petice Několik vět. Seminář končil událostmi
17. listopadu 1989, obnovením dodržování lidských práv v našem státě a jejich ukotvením v Ústavě České republiky.

Během webináře se žáci dozvěděli mnohé také o osobnosti Václava Havla a o jeho přínosu v obnovení dodržování lidských práv v naší zemi.

Sametová revoluce, jejíž výročí se v těchto dnech slaví, tak získala pro žáky nový význam a rozměr.

Lucie Boudová

Ohlasy žáků:

Na začátku listopadu jsme absolvovali on-line seminář z dějepisu; konkrétně na lidská práva v dobách komunismu. Myslím si, že mnoho lidí z naší třídy nemělo ani potuchy, co se v této době dělo.

Paní, která nás webinářem provázela, se k nám chovala velmi přátelsky a my jsme po pár minutách odhodili ostych a začali se aktivně zapojovat do společné práce. Zhlédli jsme několik naučných, ale zároveň i velmi zajímavých videí, ze kterých jsme se o komunistické době dozvěděli více. Také jsme hledali a nacházeli užitečné informace, které jsme zadávali do jednotlivých úkolů a časových os. Bylo to moc zajímavé a zábavné.

Webinář se ale chýlil ke konci, proto jsme museli se všemi úkoly přestat a rozloučit se s naší milou paní průvodkyní. Paní nás moc chválila a my jsme si z tohoto semináře odnesli mnoho užitečných i zajímavých informací o minulé době.

Štěpánka Prošková, IX. A

Bylo to zajímavé. Jsem rád, že jsem se dozvěděl o právech člověka za dob Československa.

Tomáš Zeman, IX. A