Do prostor klubu vnesl předvánoční atmosféru pěvecký sbor Musica Amica. Pan Karel Hlavička, předseda Sdržení výtvarných umělců ČR pro Plzeň, s naprosto úžasnou vitalitou představoval umělce i jejich tvorbu.Všestranný umělec nejen ve výtvarném spektru pan Josef Ladislav Jícha připomněl, že 10. prosince 2019 opustil nejen společnost uměleckou jeho dlouholetý přítel, vynikající veterinář MVDr. Jiří Ládr. Jeho lidskost se vznášela prostorem a pronikala do myslí všech, kteří ho znali. Pan Jožka Osoba, spolumajitel Galerie u Andělíčka, též zavzpomínal. Sdružení přátel výtvarného umění Paletka má pro své členy a příznivce možnost scházet se v kavárně v Husově ulici. Marně budou očekávat, že se otevřou dveře a vejde s vlídností a zájmem pan Jiří Ládr. Všichni, kdož ho znali, oživí vzpomínkou jeho vzácnou osobnost.

J. Srbková

Náš Herriot – těžko říci, dal-li sám Jirka Ládr podnět k tomuto oslovení – mezi skauty měl už dávno přezdívku Bongo – ale určitě byl skvělým vypravěčem. Také proto jsme se v Kruhu přátel knižní kultury, plzeňské knihovně (byl členem jeho výboru) rozhodli zařadit pořad Náš Herrriot aneb Nepsané vzpomínky jednoho plzeňského veterináře. Měl ohromný ohlas. První díl byl věnován jeho dětství v Plzni a povídání o studiích, v druhém nás vzal na cestu do Mongolska, kde na konci šedesátých let profesně působil. Třetímu dílu o skautingu už byl přítomen na dálku, ale ještě jsme doufali a nevěděli o vetřelci – zvířeti, kterému nebylo možno se postavit. Pořád ještě rezonuje jeho hlas v naší paměti… Jeho strhující optimismus a aktivita byly příkladem toho, jak se má žít: čestně, se štědrostí a s láskou k lidem.

J. Horáková

Pozn. red.: Rozloučení s MVDr. Jiřím Ládrem (9. 5. 1933 - 10. 12. 2019) se uskuteční v sobotu 25. ledna ve 14:30 hodin v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni.