Při volbách 24. listopadu 1990 byl zvolen do obecního zastupitelstva. Přijal funkci starosty. Byl prvním starostou pro současné obce našeho celku (Dolní Lukavice, Snopoušovy, Lišice, Krasavce). Horní Lukavice se v listopadu 1990 osamostatnila. Ujímal se úřadu v nelehké době, porevoluční doba s sebou nesla řadu velkých změn. I přes velké pracovní vytížení se zúčastňoval veřejného života. Byl zakládajícím členem České společnosti Josefa Haydna i členem společenských organizací v obci. V roce 1994 a 1998 byl opět jednomyslně zvolen starostou.

Václav Kvídera.Zdroj: Eva Horová

Jeho náhlé úmrtí všechny zasáhlo. Kronikářka obce Horní Lukavice – Jaroslava Regnerová zaznamenala: „22.11. 2000 v den voleb do zastupitelstva kraje, zemřel náhle starosta obce Dolní Lukavice pan Václav Kvídera. Tato zpráva ohromila všechny občany, i naší vesnice. Pan Kvídera dělal starostu  již třetí volební období a bylo mu pouhých 39 let. Ráno byl ještě na obecním úřadě. Poté jel s ostatními  kamarády bruslit do Klatov. Jakmile se postavil na led, spadl na záda a udeřil se do hlavy. Ztratil vědomí. Přítomní ho oživili, zavolali sanitku a odvezli ho při plném vědomí do nemocnice, kde odpoledne zemřel. Přesná příčina smrti nebyla zjištěna.

Pana Kvídery je velká škoda. Byl dobrým člověkem, otcem rodiny, obětavým veřejným pracovníkem. Na jeho pohřbu bylo přítomno mnoho spolupracovníků, občanů a známých. Květinové dary ani hrob nepojmul. Stále na něho vzpomínáme." Josef Netrval o panu starostovi řekl: „Venca se ujímal úřadu nelehké době. Už to, že byl po dlouhé době opět nazýván starostou, byl jen začátek rozsáhlých změn, které probíhaly ve státní správě a samosprávě. Všechno se od základů přetvářelo a vedení úřadu vyžadovalo mnoho osobního nasazení. Nebylo to vždy snadné. Spousta lidí věděla, jak to dělat jinak, někdy se k tomu připojovaly i sdělovací prostředky. Myslím ale, s odstupem let, které uplynuly od jeho úmrtí, že období jeho působení ve funkci starosty nebylo promarněné a položilo základy pro dobře prosperující obec. V jednom starém citátu se praví: „Nezemřel ten, který byl pohřben, ale ten, který byl zapomenut.“ A já věřím, že Venca zapomenut nebude.“

Eva Horová