Dětství a dospívání

Paní Milena Poláková, roz. Metelková se narodila 30. dubna 1946 v Praze, kde absolvovala ZDŠ. Její otec Metoděj Cyril Metelka byl redaktorem Zemědělských novin. Když byl manžel a otec dvou dětí po roce 1948 z politických důvodů vězněn, obětavá maminka velmi statečně bojovala s těžkým osudem. Tíživá rodinná situace se hluboce vryla do duše malé Mileny.

Členka Kühnova a Kulínského dětského pěveckého sboru

V letech 1952-1955 se Milena stala velmi aktivní a zanícenou členkou Kühnova dětského pěveckého sboru. Na základě konkurzu byla pak přijata do Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu, který vedl legendární sbormistr doc. Dr. Bohumil Kulínský, CSc (1910 - 1988). Pod úžasným vedením manželů Kulínských se u členů sboru rozvíjely nejen hudební znalosti a dovednosti, ale pěstoval se v nich i příkladný morální kredit. Mezi vybrané sólisty sboru také patřila talentovaná Milena, která zde prožila krásná léta dětství i dospívání.

Studium a založení rodiny

V letech 1961 - 1964 byla studentkou pražské SVVŠ, na kterou (v letech 1964 - 1968) navázala studiem na Pedagogické fakultě UK v Praze oboru učitelství ruského jazyka a hudební výchovy pro školy I. cyklu. Během studií (v r. 1967) se provdala za vysokoškolského pedagoga matematiky a fyziky na VŠSE v Plzni Josefa Poláka, se kterým záhy založila rodinu. Dcery Irena a Andrea byly její velkou celoživotní radostí.

Pedagogické působení v Plzni

Roku 1968 dostala rodina v Plzni vytoužený byt. Paní Milena postupně působila na několika základních devítiletých školách, kde získávala neocenitelnou učitelskou praxi. Ve výborném učitelském kolektivu na 24. ZDŠ působila během let 1974 až 1992 jako učitelka ruského jazyka a hudební výchovy a zde také vedla velmi úspěšný dětský pěvecký sbor. Tři desítky let pak vyučovala hudební nauku a sborový zpěv na ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni-Lobzích, odkud v r. 2003 musela ze zdravotních důvodů odejít do předčasného důchodu. Po postupném zázračném uzdravení zde až do r. 2006 externě působila a na krátkodobý zástup s výukou hudební nauky ochotně vypomáhala až do posledního roku svého života.

Založení pěveckého sboru Notičky

Na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Plzni založila v r. 1990 dětský pěvecký sbor Notičky. V tomto přípravném oddělení pro Plzeňský dětský sbor vychovala bezpočet zpěváčků a s nadšením sobě vlastním jim předávala radost ze zpěvu i lásku k hudbě. Během let 1990 až 2002 pod jejím vedením získaly Notičky na sborových soutěžích v tzv. Zlatém pásmu řadu předních ocenění.

Závěr

Manželé Polákovi spolu prožili šťastných šestapadesát let. Ačkoliv byli rozdílných profesních oborů, neboť vědecko-pedagogická i publikační činnost docenta Josefa Poláka spočívala zejména v zaměření na matematiku a fyziku, společné chvíle rádi trávili cestováním nebo pobytem na šumavské chatě.

Paní Milena Poláková byla nesmírně obětavou a láskyplnou manželkou, maminkou i babičkou a pro svoji přátelskou, vstřícnou a laskavou povahu velmi oblíbenou ženou.

Čest její památce.